கிறுக்கர்கள் கவனத்திற்கு

நான் இணையத்தில் நுழைந்த காலத்திலே badart.com என்று ஒரு வலையகம் இருந்தது. மெனக்கெட்டு மோசமாக வரையப்பட்ட ஓவியங்களைக் காட்டுவதற்கே அதை நடத்தினார்கள். அது இல்லாத குறையை ஓரளவு தீர்த்துவைக்கிறது Doodlers Anonymous. போதாக்குறைக்கு இவர்கள் ஒரு Flickr குழு வேறு வைத்திருக்கிறார்கள். அடியேனும் அதிலுள்ளேன். நல்ல கிறுக்கராக இருந்தால் ஒரு கை பாருங்கள்.