இது மேட்டர் சைட் இல்லை

வலைப்பதிவு எழுதும்போது ‘கெட்ட வார்த்தை’களைப் பயன்படுத்துவதில் எனக்குப் பிரச்சினை இல்லை. ஆனால் கூகிளிலும் குருஜி.காமிலும் உடலுறுப்புகளின் பெயரைத் தேடி தினமும் இந்த வலைப்பதிவுக்கு வருகிறார்கள். இந்த கேஸ்களைத் தவிர்க்க உடலுறுப்பு சார்ந்த கெட்ட வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்தக் கூடாது என்று தீர்மானம் மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது.