சித்திரச் சந்தை

பெங்களூரில் ஆண்டுதோறும் புத்தகக் காட்சி போல ‘சித்திரச் சந்தை’ ஒன்று நடப்பதாக இந்த வார விகடனில் ஒரு கட்டுரை (பக். 96) போட்டிருக்கிறார்கள். தமிழக நகரங்களிலும் அப்படி நடந்தால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும்!