2012இல் இணையம்

http://www.collegehumor.com/article:1770659. பெனாத்தல் சுரேஷ் தமிழ்மணத்தைக் கிண்டல் பகடி செய்து போட்ட ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் நினைவுக்கு வருகிறது.