2008இன் மோசமான மொழிபெயர்ப்புகள்

தமிழ் அல்ல. இண்டர்நேசனல். ஆல்ட்டா மொழிபெயர்ப்பு நிறுவனத்தின் பட்டியல்.

3 thoughts on “2008இன் மோசமான மொழிபெயர்ப்புகள்

  1. Pingback: டாப் 10 மொழிபெயர்ப்பு குளறுபடி « 10 Hot

Comments are closed.