மொழிபெயர்ப்பு ஆஃப் த டே

Charlie and the Chocolate Factory = சார்லி மற்றும் சாக்லேட் ஃபேக்டரி!

(போல்டு, இட்டாலிக்ஸ், அடிக்கோடு என்னுது)

2 thoughts on “மொழிபெயர்ப்பு ஆஃப் த டே

  1. உம் எல்லாம் அறிவுறுத்தல் பலகைகளில் பயன்படுத்தித் தீர்ந்துவிட்டதால் மற்றுமை வைத்து சமாளிக்க வேண்டி இருக்கிறது.

  2. யாருக்கு வக்காலத்து வாங்குறீங்கன்றத நல்லா யோசிச்சிட்டுதான் பேசுறீங்களா?

Comments are closed.