பிரெக்ட்டின் கவிதைகள் சில

ஜெர்மானியக் கவிஞரும் நாடகாசிரியருமான பெர்ட்டோல்ட் பிரெக்ட்டின் கவிதைகளை திடீரென்று படிக்கத் தோன்றி இணையத்தில் தேடினேன். என் அதிர்ஷ்டம், நிறைய கவிதைகள் இருந்தன. அவர் நூற்றுக்கணக்கில் கவிதைகள் எழுதியிருந்தாலும் கிடைப்பது கொஞ்சம்தான். உதாரணத்திற்கு ஒரு கவிதை:

Radio Poem

You little box, held to me escaping
So that your valves should not break
Carried from house to house to ship from sail to train,
So that my enemies might go on talking to me,
Near my bed, to my pain
The last thing at night, the first thing in the morning,
Of their victories and of my cares,
Promise me not to go silent all of a sudden.

ஆங்கிலத்திற்கு மொழிபெயர்த்தவர் பெயர் போடவில்லை.

இணைப்பு (துள்ளும் சாளரங்களுக்கு மன்னிப்பீர்):

29 கவிதைகள் (சிலது ஜெர்மனில்; இந்த சைட்டில் இன்னும் பல சிறந்த கவிஞர்கள் இருக்கிறார்கள்)

இவற்றைச் சிறுபத்திரிகைகளுக்காக மொழிபெயர்க்க விரும்புபவர்கள் சாக்கிரதையாகவும் சந்தோசமாகவும் இருந்துகொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.