முன்னோட்டம்

MiniPosts என்ற வேர்ட்பிரஸ் ப்ளகினைப் பயன்படுத்திப் பார்க்க எழுதப்படும் குட்டிப் பதிவு இது. வாசகர்கள் பதற வேண்டாம் எனக் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். ப்ளகின் இங்கே கிடைக்கிறது.