இலக்கண பாசிசம்

ருஷ்ய சர்வாதிகாரி ஜோசப் ஸ்டாலின் கையில் ஆவணங்கள் ஏதேனும் கிடைத்தால் அவர் அவற்றில் சித்தாந்த சங்கதிகள் மட்டுமின்றி நடையையும் இலக்கணத்தையும் திருத்திவிட்டுத்தான் அனுப்புவாராம். நான் படித்து புரிந்த வரை ரசிக்கும் மொழியியல் வலைப்பதிவான Language Log-இல் தெரிந்துகொண்ட தகவல் இது.