கூகிள்வழிப் பயனர்கள்

நேற்று கூகிள் தேடலின் வழியாக இந்த வலைப்பதிவுக்கு வந்தவர்கள் தேடப் பயன்படுத்திய சொற்கள்:

தமிழ் செக்ஸ்
ஓல்
காதல் கவிதைகள்

தமிழ்க் காமம் பற்றி அப்படி என்னத்தை எழுதிவிட்டேன் என்று தெரிந்துகொள்ள சம்பந்தப்பட்ட சொற்றொடரை கூகிளில் போட்டுத் தேடினேன். முடிவுகளில் 18 பக்கம் வரை என் வலைப்பதிவைக் காணோம். தேடியவர் ரொம்பப் பொறுமைசாலிதான். எனக்குத்தான் பொறுமை இல்லாமல் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டேன். சுய வலைத் தேடலுக்கும் (ego surfingதான்!) ஒரு அளவுண்டு, இல்லையா?

ஒரு தேடல் இருக்க வேண்டும் என்கிற தத்துவம் தொழில்நுட்ப ரீதியில் செயல்படுத்தப்படுவது குறித்து மகிழ்ச்சியே.