உறலோ வேர்ல்டு!

முதற்கண் புரோகிராமிங் வணக்கச் செய்தியான ‘ஹலோ வேர்ல்ட்’-ஐத் தமிழில் எப்படியெல்லாம் சொல்லலாம்?

எட்டு மொழிபெயர்ப்புகளைத் தருகிறார் செ.ச. செந்தில்நாதன். அநியாயத்துக்கு அட்டகாசமாக இருக்கிறது!

2 thoughts on “உறலோ வேர்ல்டு!

Comments are closed.