த்ரிஷாவுக்கு வலைப்பதிவர்கள் கட்டிய கோபுரம்

இது இந்த வலைப்பதிவின் கடந்த 30 நாட்களுக்கான ஹிட் சார்ட். இதில் தெரியும் வடக்கத்திய பாணி கோபுரம் சாட்சாத் நம் வலைப்பதிவர்களே இங்கே வந்தருளி எழுப்பியது.

trishagopuram.gif
இந்த நுப்பது நாளில் என்னென்னத்தையோ எழுதியிருந்தாலும் தலைவி த்ரிஷாவின் பெயரைத் தலைப்பில் கொண்ட ஒரு பதிவுதான் பெரும் கவனிப்பைப் பெற்றது. அந்த 322 பேரில் பலர் திரும்ப வரவில்லை என்பதை மற்ற நாட்களுக்கான டிக்கிட்டிகளைப் பார்த்தால் தெரிகிறது. ஒரு வார காலத்தில் மூன்று சிறுகதைகளைப் போட்டால் யாருக்குத்தான் பீதி ஏற்படாது?

இன்னொரு பதிவை அவ்வளவு பேர் பார்க்கவில்லை என்றாலும் அதற்கு இன்னமும் வலைப்பதிவர் கருத்துகள் வெளி்ப்பட்டவாறு இருக்கின்றன.

ஆராய்ச்சி முடிவுகள்: தமிழ் வலைப்பதிவர்களுக்குத் தொலைக்காட்சியிலும் இணையத்திலும் வெள்ளித் திரையிலும் பத்திரிகைகளிலும் பார்த்தது போகவும் கவர்ச்சிசார் கேளிக்கை தேவைப்படுகிறது. ஆனால் அவர்கள் கருத்து சொல்லிப் பொருட்படுத்துவது அதை விட ஆழமான மேட்டர்களை.