யார் இந்த ப்ளூட்டோ?

அண்மையில் பதவியிறக்கம் செய்யப்பட்ட ப்ளூட்டோ கிரகத்தைப் பற்றி எனக்கு மட்டுமே தெரிந்த சில தகவல்களை இந்த வலைப்பதிவின் 50,000 வாசகர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ள விரும்புகிறேன்.

ப்ளூட்டோ (புளூட்டோ) கிரகம் இரண்டாம் உலகப் போருக்கு முன் வெள்ளைக்கார விஞ்ஞானி ஒருவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. மின்சக்தி, தொலைபேசி, கணிப்பொறி ஆகியவற்றுக்குப் பின் மிக முக்கியக் கண்டுபிடிப்புகளில் ஒன்று என ப்ளூட்டோ கருதப்பட்டது. நாட் எனி மோர். ப்ளூட்டோவின் பரப்பளவு சுண்டைக்காயை மிக மிக அருகில் வைத்துப் பார்த்தால் தெரியும் பரப்பளவை விடச் சிறியது என்று வேறு சில வெள்ளைக்கார விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்திருக்கின்றனர். அதன் விளைவே அதற்குக் கிட்டிய குள்ளப் பட்டம்.

pulootto.gif

பல ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த புகழ் பெற்ற கிரேக்கத் தத்துவ ஞானி ப்ளூட்டோவின் பெயரே இக்கிரகத்திற்கு சூட்டப்பட்டது. அஞ்ஞானிக்கு இருந்தது போன்று ப்ளூட்டோ கிரகத்திற்கும் பல்வேறு வகையான வாயுக்களின் வெளியீட்டினால் ஏற்பட்ட வால் போன்ற தாடி இருந்தமையால் ப்ளூட்டோவிற்கு ப்ளூட்டோவின் பெயர் சூட்டப்பட்டது.

கிரேக்கத் தத்துவ ஞானிகளுக்கும் விண்வெளியியலுக்கும் உள்ள உறவு கொஞ்சம் போல் தொன்மையானது. ப்ளூட்டோவின் ஆசிரியரான அரிஸ் டட்டிலின் (Aris Tuttle) பெயர் சுவிப்ட் டட்டில் (Swift-Tuttle) எனும் தூமகேதுவிற்கு வைக்கப்பட்டது. அதற்குப் பின் அரிஸ் டட்டிலை வெறுமனே “கிரேக்கப் பெரியவர்” என்று அழைக்கின்றனர்.

ப்ளூட்டோ ஒரு குள்ளக் கிரகம் என்று கண்டுபிடித்த மைக் பிரவுன் என்ற விஞ்ஞானியை காவல் துறை விசாரணை செய்து வருகிறது.

One thought on “யார் இந்த ப்ளூட்டோ?

Comments are closed.